Anunturi
 • [2019.08.08 09:05]

  Absolventii C. N. Gib Mihaescu - Dragasani care s-au inscris la examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2019, vor sustine probele de examen la Colegiul Tehnic Energetic - Ramnicu Valcea. Conform calendarului examenului de bacalaureat, prima proba (Limba si literatura romana) va avea loc in data de 21.08.2019. Prezenta in salile de examen se va face in intervalul 7.30-8.30, iar examenul va incepe la ora 09.00. Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa secretariatului unitatii.

 • [2018.05.04 08:44]

  ANUNȚ ÎNSCRIERE / REÎNSCRIERE PREŞCOLARI

 • [2018.04.16 08:12]

  Aparitie carte: Leacuri si obiceiuri stravechi din viata copilului, autor: Marcela Marinescu

Să creăm un cadru organizațional şi funcțional necesar creşterii calităţii serviciilor educative: învăţământ incluziv, performanţă, programe educative extracurriculare care să ţină cont de interesele, aptitudinile şi aspiraţiile elevilor, activități nonformale.

Să pregatim elevii pentru înțelegerea și aplicarea principiilor democrației, dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare, aprecierea valorilor culturale și artistice din patrimoniul național și universal.

Întreaga actvitate va avea ca obiectiv principal – "formarea tinerilor -cetăţeni activi şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa muncii"
Țintele noastre strategice sunt următoarele:

Ținta stategică I
Eficientizarea actului educaţional prin diversificarea ofertei educaționale curriculare și extracurriculare în concordanță cu cerințele filierei teoretice. Şanse egale la educaţie pentru copiii din medii defavorizate material sau cu CES.
Ținta stategică II
Eficientizarea activităţii metodice şi de perfecţionare a cadrelor didactice pentru utilizarea metodelor de predare-învăţare centrate pe elev şi pentru dezvoltarea competenţelor cheie.
Ținta stategică III
Asigurarea accesului tuturor elevilor la mijloace moderne informatice și de comunicare, dezvoltarea la elevi a abilităţilor de comunicare socială şi antreprenoriat.
Ținta stategică IV
Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare naționala și internaţională, participarea cadrelor didactice la acțiuni de perfecționare în spatiul European pentru îmbunătăţirea şi diversificarea strategiilor de predare.
Ținta stategică V
Dezvoltarea bazei materiale
 • 28 octombrie 1919 - se infiinteaza Gimnaziul Unirea din Dragasani, functionand cu numar de doua clase, una bugetara si una extrabugetara
 • 1920 17-18 august - cladirea este distrusa de incendiu
 • 1923 - Isi schimba denumirea in Gimnaziul "Bratianu"
 • 1944 - Gimnaziul se transforma in liceu, cu numele Liceul Bratianu
 • 1948 - Primeste numele Liceul "Gheorghe Gheorghiu Dej"
 • 1953 - Devine scoala medie de 10 ani
 • 1956 - Se transforma in scoala medie de 11 ani
 • 1965 - Redevine liceul real umanist cu localul in Aleea Scolii nr.1, functionand cu 44 de clase, invatamant primar, gimnazial si liceal, curs de zi si seral
 • 1977 - Se transforma in liceu industrial
 • 1990 - Redevine liceu teoretic cu denumirea Liceul Teoretic "Gib Mihaescu"
 • 1999 - Prin Ordinul MEN nr. 3155/26.01.1999 s-a aprobat schimbarea denumiri Liceului teoretic "Gib Mihaescu" in Colegiul National "Gib Mihaescu"