Anunturi
 • [2017.11.17 11:02]

  Au fost publicate rezultatele selectiei dosarelor depuse pentru concursul de ingrijitor grupa copii, invatamant prescolar. Ora de desfasurare a probei practice a fost schimbata de la 10.00 la 16.00. Locul de desfasurare este Gradinita cu Program Prelungit, nr. 1 - Dragasani.

 • [2017.03.20 13:12]

  Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica împreuna cu Youth in Action Inginerie Mecanica si Mecatronica, vine în sprijinul elevilor, si ofera acestora oportunitatea de a-si continua studiile alaturi de oameni foarte bine pregatiti; sansa unui viitor stralucit, a unui loc de munca stabil, foarte apreciat si cautat. Ti se acorda sansa de a-ti testa cunostintele si de a participa la Simularea Examenului de Admitere 2017, de a te familiariza cu emotiile si tot ce înseamna pregatirea si sustinerea acestui examen. Pe data de 1 aprilie, ora 11:00, în sala CD006 din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica se vor sustine cele 2 probe la alegere (Algebra, Analiza, Fizica sau Economie). Înscrierile se pot face completand formularul: Formular inscriere

  NU se percepe taxa de participare!
 • [2016.11.24 10:06]

  Absolventii promotia 2013-2014 sunt rugati ca pana pe data de 16.12.2016, sa trimita pe adresa de mail a colegiului (colegiulgib@yahoo.com) sau sa aduca la secretariatul unitatii un extras de cont (pe numele absolventului), astfel incat sa putem returna contravaloarea cartoanelor folosite pentru tiparirea actelor de studiu (25 lei).

Să creăm un cadru organizațional şi funcțional necesar creşterii calităţii serviciilor educative: învăţământ incluziv, performanţă, programe educative extracurriculare care să ţină cont de interesele, aptitudinile şi aspiraţiile elevilor, activități nonformale.

Să pregatim elevii pentru înțelegerea și aplicarea principiilor democrației, dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare, aprecierea valorilor culturale și artistice din patrimoniul național și universal.

Întreaga actvitate va avea ca obiectiv principal – "formarea tinerilor -cetăţeni activi şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa muncii"
Țintele noastre strategice sunt următoarele:

Ținta stategică I
Eficientizarea actului educaţional prin diversificarea ofertei educaționale curriculare și extracurriculare în concordanță cu cerințele filierei teoretice. Şanse egale la educaţie pentru copiii din medii defavorizate material sau cu CES.
Ținta stategică II
Eficientizarea activităţii metodice şi de perfecţionare a cadrelor didactice pentru utilizarea metodelor de predare-învăţare centrate pe elev şi pentru dezvoltarea competenţelor cheie.
Ținta stategică III
Asigurarea accesului tuturor elevilor la mijloace moderne informatice și de comunicare, dezvoltarea la elevi a abilităţilor de comunicare socială şi antreprenoriat.
Ținta stategică IV
Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare naționala și internaţională, participarea cadrelor didactice la acțiuni de perfecționare în spatiul European pentru îmbunătăţirea şi diversificarea strategiilor de predare.
Ținta stategică V
Dezvoltarea bazei materiale
 • 28 octombrie 1919 - se infiinteaza Gimnaziul Unirea din Dragasani, functionand cu numar de doua clase, una bugetara si una extrabugetara
 • 1920 17-18 august - cladirea este distrusa de incendiu
 • 1923 - Isi schimba denumirea in Gimnaziul "Bratianu"
 • 1944 - Gimnaziul se transforma in liceu, cu numele Liceul Bratianu
 • 1948 - Primeste numele Liceul "Gheorghe Gheorghiu Dej"
 • 1953 - Devine scoala medie de 10 ani
 • 1956 - Se transforma in scoala medie de 11 ani
 • 1965 - Redevine liceul real umanist cu localul in Aleea Scolii nr.1, functionand cu 44 de clase, invatamant primar, gimnazial si liceal, curs de zi si seral
 • 1977 - Se transforma in liceu industrial
 • 1990 - Redevine liceu teoretic cu denumirea Liceul Teoretic "Gib Mihaescu"
 • 1999 - Prin Ordinul MEN nr. 3155/26.01.1999 s-a aprobat schimbarea denumiri Liceului teoretic "Gib Mihaescu" in Colegiul National "Gib Mihaescu"